Επικοινωνία

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.

Ερωτήσεις, εισηγήσεις ή σχόλια;

Παρακαλώ επικοινωνήστε μας στο skate@thomasmore.be

Ακολουθήστε μας στη σελίδα του SKATE στο Facebook, Instagram , Twitter and Linkedin.