Συνεργάτες

Το AIAS Bologna Onlus είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ατόμων με αναπηρίες, των μελών της οικογένειας και των φίλων τους. Συνεργάζονται με το δίκτυο τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και υγείας, εξυπηρετώντας ως περιφερειακό σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες υγείας για τη διάδοση των τεχνολογικών καινοτομιών. Συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και την καινοτομία μέσω των Τομεακών Έργων για την Καινοτομία.

Το Dominiek Savio υποστηρίζει βρέφη, μικρά παιδιά, νέους και ενήλικες με νευροκινητική αναπηρία ή επίκτητο εγκεφαλικό τραύμα.
Προσπαθούν να βρούνε λύσεις σχετικά με την εκπαίδευση, τη διαβίωση, τις καθημερινές δραστηριότητες , την πρακτική βοήθεια, την παροχή συμβουλών στο σπίτι…
Η υποστήριξη μπορεί να γίνει επί τόπου ή μπορούν να έρθουν στο δικό σας χώρο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ιδρύθηκε το 2007. Σήμερα, το EUC λειτουργεί πέντε Σχολές.

Τα μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται στο πρόγραμμα έχουν ειδικότητα στην ενιαία εκπαίδευση και στην υποστηρικτική τεχνολογία και κατέχουν σημαντικές θέσεις παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Επίσης, διενεργούν εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό να γίνεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Τα προγράμματα επιμόρφωσης έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς με παιδιά με αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να εφαρμόζουν όλα αυτά σε πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης.

Το Open the Windows είναι ο μόνος οργανισμός στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και στην ευρύτερη περιοχή που έχει δεσμευτεί πλήρως για την προώθηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Από την ίδρυσή του το 2005, το Open Windows έχει εξελιχθεί σε έναν αναγνωρίσιμο οργανισμό που χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για την προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Καθοδηγούμενος από το όραμα ενός κόσμου ίσων και ενεργών ανθρώπων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για προσωπική ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την ευημερία της κοινότητας, ο οργανισμός προσπαθεί να εκπληρώσει πλήρως την αποστολή του. Χρησιμοποιείτε η  υποστηρικτική τεχνολογία για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή σε όλους τους ανθρώπους στον σύγχρονο κόσμο.

Το Thomas More είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στο  Flanders. Στο Thomas More, πραγματοποιείτε πρακτική έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται νέες γνώσεις, γνώσεις και καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Εφαρμόζονται επιστημονικές γνώσεις σε συγκεκριμένες επαγγελματικές καταστάσεις και έτσι τονώνεται η καινοτομία σε εταιρείες και στην κοινωνία.