Партнери

АИАС Болоња Онлус е здружение на независни членови управувано со лица со попреченост, членови на нивните семејства и пријатели. Ние работиме со мрежата на локални и регионални социјални услуги и здравствени услуги, служејќи како регионална референтна точка за здравствените работници за дифузија на технолошки иновации. Ние сме активно ангажирани во истражување и иновации преку нашите секторски проекти за иновации.

Доминиек Савио поддржува бебиња, деца, млади и возрасни со невромоторна попреченост или стекната повреда на мозокот.
Ние се обидуваме да најдеме решенија во врска со образованието, живеењето, дневните активности, практична помош, домашно советување
Ние ќе дојдеме до вас или можете да добиете поддршка на лице место.

Европски универзитет Кипар (EUC) е основан во 2007 година и развиен од Кипарскиот колеџ, основан во 1961 година. Денес, EUC работи со пет училишта, имено, Школа за хуманистички науки, социјални и науки за образование, Школа за деловна администрација, Школа на Науки, Медицински факултет и Факултет за правни науки и Единица за учење на далечина, со мисија да ги едуцира студентите за успешна кариера и достигнувања во животот, да ги разберат и да им служат на потребите на општеството и да создадат знаење преку истражување и иновации. Традиционално предавајќи интензивно високообразовна институција, Европскиот универзитет Кипар има произведено одлична истражувачка работа и веќе е една од водечките академски институции на островот. EUC учествуваше во повеќе од 150 проекти финансирани од низа програми и организации.

Oтворете ги прозорците е единствената организација во Република Македонија и во поширокиот регион целосно посветена на промовирање на асистивната технологија. Од основањето во 2005 година, Отворете ги прозорците израсна во препознатлива и признаена организација што ја користи технологијата како алатка за поттикнување на инклузијата на лицата со попреченост.

Водена од визијата за свет на рамноправни и активни луѓе кои ја користат технологијата за личен развој, подобрување на квалитетот на животот и за добросостојба на заедницата, организацијата се стреми целосно да ја исполни својата мисија, односно со асистивната технологија да го поттикне и олесни активното вклучување на сите луѓе во современиот свет.

Thomas More е најголемиот универзитет за применети науки во Фландрија. Во рамките на Томас Море, ние спроведуваме истражување засновано на практики. На овој начин развиваме ново знаење, увид и иновативни производи или услуги. Ние применуваме научно знаење во специфични професионални ситуации и со тоа ги стимулираме иновациите во компаниите и во општеството.