Ομάδες Εστίασης

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία με επιτυχία στην εκπαίδευση και φροντίδα στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση; Τότε πρέπει να εμπλέξετε δύο σημαντικές ομάδες: τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στο έργο SKATE, 76 παιδαγωγοί και 71 γονείς συμμετείχαν  σε ομάδες εστίασης στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο SKATE:  Βέλγιο, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Στις ομάδες εστίασης, συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:
 
  •  Πώς χρησιμοποιούν τώρα τη γενική ψηφιακή και υποστηρικτική τεχνολογία στην ενιαία εκπαίδευση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση;
  • Ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν με την ενσωμάτωση της γενικής ψηφιακής και υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς;
  • Ποιες ευκαιρίες μάθησης δημιουργούνται με την ενσωμάτωση της γενικής ψηφιακής και υποστηρικτικής τεχνολογίας για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση;
Οι απαντήσεις τους; Μπορείτε να τις διαβάσετε στο ακόλουθο άρθρο.