Fokus grupet

A doni të përdorni me sukses teknologjinë në arsim në gjatë fëmijërisë së hershme?Atëherë, duhet të përfshini dy grupe të rëndësishme: edukatorët dhe prindërit.

Për këtë qëllim, 76 edukatorë dhe 71 prindër janë intervistuar në fokus grupe në Belgjikë, Qipro, Itali, Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këto janë katër vendet evropiane të përfshira në projektin SKATE.

Biseduam për:

  •  Si i përdorin teknologjitë mejnstrim digjitale (DMT) dhe teknologjitë asistive (AT) në procesin inkluziv arsimor në fëmijërinë e hershme për momentin?
  • Cilat janë barrierat me të cilat përballen me integrimin e DMT dhe AT në procesin inkluziv arsimor në fëmijërinë e hershme?
  • Cilat janë mundësit që i shohin për integrimin e DMT dhe AT në procesin inkluziv arsimor në fëmijërinë e hershme?
Përgjigjet e tyre? Mund t’i lexoni në artikullin e radhës.