Project

Het SKATE-project wil invloed uitoefenen op de kwantiteit en kwaliteit van inclusief onderwijs voor jonge kinderen in de landen die bij het project betrokken zijn (en daarbuiten). 

We willen kennis beschikbaar stellen over het juiste gebruik van digitale en meestal innovatieve technologieën in kinderopvang en kleuteronderwijs en deze kennis verspreiden aan de hand van evenementen en publicaties.

Het project speelt in op de nood van Europese leerkrachten en opvoeders aan ondersteuning bij het gebruik van innovatieve technologieën in inclusief onderwijs en inclusieve kinderopvang.

Het SKATE-project zal informatie putten uit de praktijkervaring van centra voor ondersteunende technologieën, het EU- en nationaal beleid dat gebruik van digitale technologieën in inclusief onderwijs stimuleert en de ruime ervaring van deelnemende organisaties.

Young blonde deaf girl wearing a hearing aid using a tablet device
Child with poor vision is touching the wooden tactile rolls of different texture and colour as a part of educational therapy. AdobeRGB profile.

Door deze aspecten te combineren, werkt het Skateproject aan volgende doelstellingen:

  • Leraren en opvoeders nieuwe vaardigheden en kennis bijbrengen opdat ze technologieën en digitale toepassingen op een goede manier kunnen inzetten om een inclusieve leeromgeving te creëren (technologie is geen doel op zich, maar een middel).
  • De kwaliteit van kinderopvang en kleuteronderwijs verhogen in de organisaties van onze partners en in andere scholen door vroegtijdig geschikte assistieve technologieën te voorzien voor kinderen met speciale behoeften of voor kinderen die het risico lopen uitgesloten te worden (niemand valt uit de boot).

Lokale kinderdagverblijven en kleuterscholen zullen betrokken worden bij de testfases en leerkrachten en opvoeders zullen om feedback gevraagd worden.

De SKATE-partners stellen volgende resultaten voorop:

  • Inclusieve technologieën (en innovatieve benaderingen daarop) in kaart brengen en beoordelen.
  • Richtlijnen voor inclusieve kinderopvang en inclusief kleuteronderwijs opstellen.
  • Concrete handvaten aanreiken: competentiekader, leerprogramma’s en beoordelingsmethodieken.