Фокус групи

Дали сакате успешно да ја користите технологијата при образованието во раното детство ? Тогаш, треба да вклучите две важни групи: воспитувачите и родителите.

За таа цел, 76 воспитувачи и 71 родител беа интервјуирани во фокус групи во Белгија, Кипар, Италија, Република Северна Македонија. Тоа се четирите европски земји вклучени во проектот SKATE.

Разговаравме за:

  •  Како ги користат дигиталните мејнстрим технологии (DMT) и асистивните технологии (AT) во инклузивниот образовен процес во раното детство во моментов?
  • Кои се бариерите со кои се соочуваат со интегрирање на DMT и AT во инклузивниот образовен процес во раното детство?
  • Кои се можностите што ги гледаат за интегрирање на DMT и AT во инклузивниот образовен процес во раното детство?
Нивните одговори? Можете да ги прочитате во следната статија.