Έρευνα γονέων και εκπαιδευτικών

Instagramposts SKATE6

Γνωρίζατε ότι 116 εκπαιδευτικοί και γονείς συμπλήρωσαν την διαδικτυακή μας έρευνα; ⠀
⠀⠀
Στο πλαίσιο του έργου SKATE αποστείλαμε μια διαδικτυακή έρευνα για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τόσο γενικής ψηφιακής και υποστηρικτικής τεχνολογίας σε περιβάλλοντα Ενιαίας Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης.
⠀⠀
Συνολικά, 116 εκπαιδευτικοί και γονείς από την Ιταλία, την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας/Κόσοβο και το Βέλγιο, μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι βρήκαν;⠀⠀

Instagramposts SKATE8

#To-ήξερες-ότι...
Η πλειοψηφία των γονέων από την έρευνά μας δήλωσε ότι χρησιμοποιούν γενική τεχνολογία στις τάξεις των παιδιών τους.

Instagramposts SKATE7

#Το-ήξερες-ότι...
Το 98% των εκπαιδευτικών από την έρευνα μας επιβεβαίωσε ότι θεωρεί τη χρήση των τεχνολογιών χρήσιμη για την προώθηση δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς!

Instagramposts SKATE12

#Το-ήξερες-ότι...
Η πλειοψηφία των γονέων από την έρευνα μας επιβεβαίωσε ότι θα ήθελαν να ενημερωθούν για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για την ενιαία εκπαίδευση.

Instagramposts SKATE10

#Το-ήξερες-ότι...
Οι γονείς επιβεβαίωσαν ότι η πιο συχνή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ενιαία εκπαίδευση είναι ο προσωπικός υπολογιστής, και στη συνέχεια οι φορητές συσκευές (tablets), ο διαδραστικός πίνακας και τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones).

Instagramposts SKATE9

#Το-ήξερες-ότι...
Περίπου το 80% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους κατευθυντήριες γραμμές ή πρωτόκολλα για τη χρήση της τεχνολογίας σε χώρους Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης, ώστε να προωθήσουν δραστηριότητες ενιαίας εκπαίδευσης.

Instagramposts SKATE13

#Το-ήξερες-ότι...
Τα εμπόδια στη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και τους διαθέσιμους πόρους.

Instagramposts SKATE11

#Το-ήξερες-ότι...
Οι περισσότεροι/ες από τους/τις εκπαιδευτικούς που ανέφεραν ότι δεν έχουν επιμορφωθεί σε θέματα τεχνολογίας, ενδιαφέρονται να λάβουν ειδική επιμόρφωση σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας για την ενιαία εκπαίδευση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση