Onderzoek ouders en leerkrachten

Instagramposts SKATE6

 

Wist je dat 116 leerkrachten en ouders onze online enquête hebben ingevuld? ⠀⠀

Als onderdeel van ons onderzoek hebben we een online enquête uitgestuurd om informatie te verzamelen over het gebruik van zowel reguliere als ondersteunende technologieën in inclusieve onderwijs- en opvanginstellingen voor jonge kinderen.

In totaal deelden 116 leerkrachten en ouders uit Italië, Cyprus, de Republiek Noord-Macedonië/Kosovo en België hun bevindingen met ons!

Wil je meer weten over wat ze hebben gevonden?

Instagramposts SKATE8

#Wist je dat…
De meerderheid van de ouders uit ons onderzoek zei dat ze reguliere technologie gebruiken in de klaslokalen van hun kinderen.

Instagramposts SKATE7

#Wist je dat…
98% van de leraren uit onze enquête bevestigden dat zij het gebruik van technologieën nuttig vinden om inclusieve activiteiten te bevorderen!

Instagramposts SKATE12

#Wist je dat…
De meerderheid van de ouders uit ons onderzoek bevestigde dat ze graag geïnformeerd willen worden over hoe technologie kan worden gebruikt in inclusief onderwijs.

Instagramposts SKATE10

#Wist je dat…
Ouders bevestigden dat de meest gebruikte technologie voor inclusief onderwijs een personal computer is, gevolgd door een tablet, een interactief whiteboard en smartphones.

Instagramposts SKATE9

#Wist je dat…
Ongeveer 80% van de leraren meldde dat het hen aan richtlijnen of protocollen ontbreekt om technologie in het onderwijs en de opvang voor jonge kinderen te gebruiken om inclusieve activiteiten te bevorderen.

Instagramposts SKATE13

#Wist je dat…
De barrières voor het gebruik van ondersteunende technologie lijken vooral verband te houden met de competenties van leraren en de beschikbare middelen.

Instagramposts SKATE11

#Wist je dat…
De meeste leraren die aangaven een gebrek aan IT-training te hebben, zijn geïnteresseerd in een specifieke training over het gebruik van informatietechnologie voor inclusief onderwijs en zorg.