Анкета родители и наставници

Instagramposts SKATE6

Дали знаевте дека 116 наставници и родители ја пополнија нашата онлајн анкета?

Како дел од нашето истражување, испративме онлајн анкета за собирање информации за употребата на главните и асистивните технологии во инклузивно рано детско образование и поставки за грижа.

Вкупно, 116 наставници и родители од Италија, Кипар, Република Северна Македонија и Белгија, ги споделија своите наоди со нас!⠀⠀
Сакате да дознаете повеќе за тоа што кажале?

Instagramposts SKATE8

#Дали-знаевте-дека...
Мнозинството родители од нашата анкета рекоа дека користат мејнстрим технологија во училниците на нивните деца.

Instagramposts SKATE7

#Дали-знаевте-дека...
98% од наставниците од нашата анкета потврдија дека сметаат дека употребата на технологии е корисна за промовирање на инклузивни активности!

Instagramposts SKATE12

#Дали-знаевте-дека...
Мнозинството родители од нашата анкета потврдија дека би сакале да бидат информирани за тоа како технологијата може да се користи во инклузивното образование.

Instagramposts SKATE10

#Дали-знаевте-дека...
Родителите потврдија дека најчеста технологија што се користи за инклузивно образование е персонален компјутер, а потоа таблет, интерактивна табла и паметни телефони.

Instagramposts SKATE9

#Дали-знаевте-дека...
Околу 80% од наставниците изјавиле дека им недостасуваат упатства или протоколи за користење на технологијата во поставките за рано детско образование и грижа за промовирање на инклузивни активности.

Instagramposts SKATE13

#Дали-знаевте-дека...
Се чини дека бариерите за употребата на асистивната технологија се главно поврзани со компетенциите на наставниците и ресурсите што се достапни.

Instagramposts SKATE11

#Дали-знаевте-дека...
Повеќето од наставниците кои пријавиле дека немаат обука за ИТ, се заинтересирани да добијат специфична обука за употреба на информатичката технологија за инклузивно образование и грижа.