Anketa prindër dhe mësimdhënës

Instagramposts SKATE6

A e dini se 116 mësues dhe prindër e kanë plotësuar anketën tonë onlajn?

Si pjesë e hulumtimit tonë, ne dërguam anketë onlajn për të mbledhur informacione për përdorimin e teknologjive kryesore dhe asistive në arsimin e hershëm inkluziv për fëmijë dhe pajisje për kujdes.

Gjithsej, 116 mësimdhënës dhe prindër nga Italia, Qiproja, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Belgjika i kanë ndarë gjetjet e tyre me ne!

Dëshironi të mësoni më shumë për atë se çfarë kanë thënë?

Instagramposts SKATE8

#A-e-dinit-se…
Shumica e prindërve nga anketa joni thanë se përdorin teknologjinë mejnstrim në klasat e fëmijëve të tyre.

Instagramposts SKATE7

#A-e-dinit-se…
98% e mësimdhënësve nga anketa jonë konfirmuan se konsiderojnë se përdorimi i teknologjisë është i dobishëm për të promovuar aktivitete inkluzive!

Instagramposts SKATE12

#A-e-dinit-se…
Shumica e prindërve nga anketa jonë konfirmuan se do të donin të jenë të informuar për atë se si teknologjia mund të përdoret në arsimin inkluziv.

Instagramposts SKATE10

#A-e-dinit-se…
Prindërit konfirmuan se teknologjia më e shpeshtë që përdoret për arsimin inkluziv është kompjuteri personal, e më pas tableti, tabela interaktive dhe telefonat e mençur.

Instagramposts SKATE9

#A-e-dinit-se…
Rreth 80% e mësimdhënësve kanë deklaruar se u mungonin udhëzimet ose protokollet për përdorimin e teknologjisë në mjediset për arsimin e hershëm për fëmijë dhe kujdesin për të promovuar aktivitete inkluzive.

Instagramposts SKATE13

#A-e-dinit-se…
Fitohet përshtypje se barrierat për përdorimin e teknologjisë asistive lidhen kryesisht me kompetencat e mësimdhënësve dhe resurset që janë të arritshme.

Instagramposts SKATE11

#A-e-dinit-se…
Shumica e mësimdhënësve që kanë paraqitur se nuk kanë trajnim për TI, janë të interesuar të marrin trajnim specifik për përdorimin e teknologjisë informatike për arsim dhe kujdes inkluziv.