Упатства

Упатства за SKATE за инклузивни училници за наставници во раното детско образование и грижа (ECEC), имаат за цел да ги обезбедат главните теоретски аспекти на содржината и фокусот на програмите за учење развиени во проектот SKATE. Насоките даваат преглед на различни прашања кои се сметаат за суштински за соодветна употреба на дигиталните технологии во инклузивни образовни услови за млади ученици (од 0-6 години). Поконкретно насоките даваат преглед на главните концепти на попреченост, дигитална технологија и инклузивно образование, преглед на основните теоретски принципи за креативност и учење во раното детско образование и грижа и поимот инклузивно рано детско образование и грижа. Тие дополнително ја испитуваат улогата на технологијата во универзално дизајнираните програми за учење, како и како употребата на висока и ниска технологија може да ги поттикне децата со посебни индивидуални потреби или новите посебни потреби каде што образовните активности не можат да станат целосно и трајно инклузивни. Дополнително, упатствата се фокусираат на имплементација на технологии преку употреба на мејнстрим (на пример, таблети) и асистивна технологија (на пример, зголемена и алтернативна комуникација) алатки и новите (роботика, кинематика, безбедносни уреди за носење, симулирани средини, паметни играчки) високо технолошки технологии, како и стратегии за ниска технологија (сите често се нарекуваат образовна технологија во поширока смисла за поттикнување на развојот на когнитивните, интелектуалните, комуникациските и социјалните компетенции. Документот има за цел да го поддржи развојот на содржината на програмите за учење SKATE и е референциран како еден од ресурсите за читање што ги содржи главните теми со акцент на наставната програма SKATE и материјалите за учењ