Digitale, inclusieve klasactiviteiten in de deelnemende scholen!

Tijdens de ontwerpfase ontwierpen de schoolteams, met de hulp van technologie-experts, 21 digitale inclusieve klasactiviteiten. Het doel was om de participatie van alle kinderen te verbeteren en in het bijzonder de participatie en inclusie van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij maakten de schoolteams gebruik van twee sjablonen: 1) een “Use Case Template”, voor het beschrijven van de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en

2) een “Activity Template”, als hulp voor het ontwikkelen van een digitale inclusieve klasactiviteit. Je kan beide sjablonen hier downloaden.

In de vier landen namen ongeveer 330 kleuters, met en zonder specifieke onderwijsbehoeften, deel aan de digitale inclusieve klasactiviteiten.

Enkele van de technologieën die gebruikt werden tijdens deze klasactiviteiten zijn: interactief bord, LED bord, projector, Bluetooth luidspreker, educatieve software, BigKeys toetsenbord, BigTrack (trackball), Osmo (interactief leren), tablet, C-pen, sensoren, pratende planstrook, sprekend fotoalbum, GoTalk, sprekende muur, sprekende wasknijpers, CBoard, ondersteunde communicatie en pictogrammen. 

Enkele voorbeelden van digitale inclusieve klasactiviteiten die plaatsvonden in de vier landen zijn: het vertellen van verhalen met volgorde en verhaalstructuur met behulp van CBoard, herkenning van alfabetletters in kleine en hoofdletters door ze te typen met behulp van een BigKeys-toetsenbord, het gebruik van een pratende planstrook of pratend fotoalbum tijdens de ochtendcirkel, het gebruik van Osmo voor alle jonge leerlingen in één van de leerhoeken en het leren van verschillende lettergrepen met behulp van een C-pen.

Na de digitale inclusieve klasactiviteiten evalueerden 22 schoolteamleden en 53 ouders de activiteiten door een vragenlijst in te vullen. De evaluaties waren overwegend positief.

Twee citaten uit de vragenlijsten:

📍 “Zeer dankbaar instrument [Osmo], moeten we meer durven gebruiken in de klas en niet enkel individueel.” (leerkracht)

📍 “We zijn heel dankbaar en blij met dit toestel [ondersteunde communicatie]. Onze zoon is er echt (positief) door veranderd.” (ouder)

De resultaten van de vragenlijsten, zijn te vinden in dit artikel.