Leerprogramma

Het SKATE Leerprogramma heeft tot doel als voorbeeld te dienen voor de toepassing van het SKATE Competentiekader om de professionele ontwikkeling van leerkrachten en professionals in opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK) te begeleiden op het gebied van inclusief onderwijs, (ondersteunende) technologie en het creëren van digitale inclusieve klasomgevingen.

Het Leerprogramma bestaat uit vier modules:

  • Module 1: Inclusief onderwijs en onderwijs voor jonge kinderen
  • Module 2: Technologie: ICT gebruiken bij jonge leerlingen
  • Module 3: Technologie: ICT-AT gebruiken bij jonge leerlingen
  • Module 4: Creëren van digitaal inclusief onderwijs in instellingen voor voorschools onderwijs

Elke module van het Leerprogramma bestaat uit sessies voor drie verschillende ervaringsniveaus:

  • Beginner
  • Gemiddeld
  • Gevorderd

Voor elke sessie van het Leerprogramma wordt het volgende vermeld:

  • Een beschrijving van de competenties die aan bod komen.
  • De leerresultaten van de sessie.
  • De lesmethode die gebruikt kan worden tijdens de sessie.
  • Een beschrijving van de sessie.
  • Middelen en materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de sessie.
  • Een beschrijving van de wijze waarop feedback aan deelnemers kan worden gegeven.

Module 1:
In de eerste module komen leerkrachten en professionals uit het OOJK meer te weten over inclusief onderwijs voor jonge kinderen, inclusieve pedagogiek, Universal Design for Learning (UDL) en differentiatie.

Module 2:
De tweede module richt zich op ICT: welke (soorten) ICT kunnen in het voorschoolse onderwijs worden gebruikt, wat zijn de voordelen van het gebruik van ICT in het voorschoolse onderwijs, hoe kan een leerkracht of professional in het voorschoolse onderwijs ICT beoordelen om de geschiktheid ervan voor het gebruik ervan in de klas te controleren en hoe kan een OOJK-leraar of professional ICT implementeren in OOJK?

Module 3:
De derde module richt zich op ICT/AT: welke ICT/AT kan gebruikt worden in OOJK, wat zijn de voordelen van het gebruik van ICT/AT in OOJK en hoe kan een OOJK-leraar of professional ICT/AT implementeren in OOJK?

Module 4:
In de laatste module ligt de nadruk op het ontwerpen van een digitale, inclusieve leeromgeving voor alle jonge leerlingen in OOJK. Drie belangrijke thema’s in deze module zijn de implementatie van UDL en ICT(-AT) in de praktijk, samenwerking met betrokken belanghebbenden, zoals ouders, paramedici, overheden, … en zelfreflectiepraktijken over digitaal inclusieve ECEC voor leraren en professionals.

Meer weten over het Nederlandstalig leerprogramma? 
Neem contact op via: skate@thomasmore.be